PQs - Mhijiex policy tal-Gvern li persuni baranin jigu incentivati jixtru propjeta' f'Malta - Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investimenti

Leġislatura XI Kategorija ORAL
Mistoqsija Numru: 15647 Data: 15/03/2010
Seduta: 206 - 19/04/2010 06:00 PM
Seduta Interim:
Titlu: TAXXA FUQ IL-PROPJETA'

L-Onorevoli NOEL FARRUGIA
staqsa lill-Onorevoli TONIO FENECH (Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment):

Fid-dawl tal-fatt li f'Malta t-taxxa fuq il-proprjetà li tinxtara mill-barranin hija ta' 35% filwaqt li fi stati oħra fl-Unjoni Ewropeja tvarja bejn 18% u 20% bħal fil-każ tal-gżira ta' Ċipru, u b'detriment ta' dan Malta mhux qed tkun daqstant kompetittiva, jista' l-Ministru jara li din it-taxxa tiġi riveduta bil-għan li tiġi inċentivata u tissaħħaħ din l-industrija ħolistikament? Jekk fl-affermattiv, meta?


Tweġiba:

Ngħarraf lill-Onorevoli Interpellant li mhijiex policy tal-Gvern u lanqas fl-interess in ġenerali ta’ Malta li persuni barranin jiġu inċentivati biex jixtru propjetà f’Malta, kif qed ikun issuġġerit fil-mistoqsija parlamentari.

Comments

Popular posts from this blog

Paceville mega-projects will generate 2 million cubic metres of construction waste

Malta Housing Authority properties out for sale

Government launches new temporary ground rent redemption scheme