PQ 22776 - Statistika mill-NSO rigward prezzijiet tal-proprjetà (NSO statistics re property prices)

Leġislatura XI Kategorija ORAL
Mistoqsija Numru: 22776 Data: 14/01/2011
Seduta: 306 - 26/01/2011 06:00 PM
Seduta Interim:
Titlu: statistika mill-NSO rigward prezzijiet tal-proprjetà
L-Onorevoli ĊENSU GALEA
staqsa lill-Onorevoli TONIO FENECH (Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment):


Billi skont rapporti fil-media qed jingħad li l-NSO ħarġet statistika li turi li matul l-aħħar 12-il xahar kien hemm żieda ta' iktar minn 10% fil-prezz f'dawk li huma housing u enerġija, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar x'jaqa' taħt dawn iż-żewġ kategoriji għal dak li jirrigwarda din l-istatistika, għaliex m'hemmx dubju li matul dan il-perjodu l-prezz tal-proprjetà naqas u mhux żdied?

Tweġiba:
Nassumi li l-Onor. Interpellant qed jirreferi għal statistika relatata mal-indiċi armonizzat tal-prezzijiet (HICP). Il-kategorija numru 4 hija magħmula minn:

- kera mħallsa fuq proprjetà
- materjal użat għall-manteniment tad-dar
- servizzi relatati mal-manteniment tad-dar
- ilma
- elettriku
- gass

Ngħarraf lill-Onor. Interpellant illi l-prezzijiet tal-proprjetà m’humiex riflessi direttament fl-indiċi.

Comments

Popular posts from this blog

Fire safety regulations for apartment blocks to be proposed by CPD in coming weeks

Commercial Property

Small is beautiful - The 1 bedroom market