PQs - Pending Planning Applications with MEPA

Leġislatura XI Kategorija ORAL
Mistoqsija Numru: 20356 Data: 18/10/2010
Seduta: 266 - 25/10/2010 06:00 PM
Seduta Interim: 305 25/01/2011 06:00 PM
Titlu: Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar - ammont pendenti ta' applikazzjonijiet
L-Onorevoli RODERICK GALDES
staqsa lill-Onorevoli LAWRENCE GONZI (Prim Ministru):


Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm huwa l-ammont pendenti ta' applikazzjonijiet li hemm quddiem l-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar?

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li skont is-sistema ta’ l-informatika tal-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, l-Awtorità għandha quddiema erbat elef ħames mija u disgħa u tmenin (4589) applikazzjoni għall-ewwel deċiżjoni u tmin mija u tnejn u sittin (862) applikazzjoni għal “reconsideration”.

Comments

Popular posts from this blog

Fire safety regulations for apartment blocks to be proposed by CPD in coming weeks

Government launches new temporary ground rent redemption scheme

Paceville mega-projects will generate 2 million cubic metres of construction waste