PQs - Pending Planning Applications with MEPA

Leġislatura XI Kategorija ORAL
Mistoqsija Numru: 20356 Data: 18/10/2010
Seduta: 266 - 25/10/2010 06:00 PM
Seduta Interim: 305 25/01/2011 06:00 PM
Titlu: Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar - ammont pendenti ta' applikazzjonijiet
L-Onorevoli RODERICK GALDES
staqsa lill-Onorevoli LAWRENCE GONZI (Prim Ministru):


Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm huwa l-ammont pendenti ta' applikazzjonijiet li hemm quddiem l-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar?

Tweġiba:
Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li skont is-sistema ta’ l-informatika tal-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, l-Awtorità għandha quddiema erbat elef ħames mija u disgħa u tmenin (4589) applikazzjoni għall-ewwel deċiżjoni u tmin mija u tnejn u sittin (862) applikazzjoni għal “reconsideration”.

Comments

Popular posts from this blog

Paceville mega-projects will generate 2 million cubic metres of construction waste

Malta Housing Authority properties out for sale

Government launches new temporary ground rent redemption scheme