Summer Break Time - The Street List

The Malta Environment and Planning Authority (MEPA), the Malta Tourism Authority (MTA) and the Building Regulations Office within the Ministry for Transport and Infrastructure notifies the public that in order to mitigate the nuisance of construction sites during the summer period - between the 15th June and the 30th September 2014, no demolition or excavation works will be allowed to be carried out in the following localities and streets.

Illegal excavation works and demolition can be reported by calling telephone number 2292 7608 (during office hours) or 9963 7508  (after office hours).

MALTA


B’BUGIA

TRIQ SAN PATRIZJU
TRIQ BAJJA SABIHA
MISRAH SUMMIT
DAWRET IL-QALB IMQADDSA

GZIRA

TRIQ IX-XATT
TRIQ SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
TRIQ SAN BERT (FROM TRIQ PARISIO UP TO TRIQ HENRY F. BOUVERIE)
TRIQ HENRY F. BOUVERIE (FROM TRIQ IX-XATT UP TO TRIQ SAN BERT)
TRIQ PARISIO (FROM TRIQ IX-XATT UP TO TRIQ SAN BERT)
TRIQ BELVEDERE (FROM TRIQ IX-XATT UP TO TRIQ IL-FLOTTA)
TRIQ PONSOMBY (FROM TRIQ IX-XATT UP TO TRIQ CAMERUN)
TRIQ IL-FLOTTA
TRIQ SIR WILLIAM REID

BIRGU

ALL STREETS EXCEPT:
TRIQ HILDA TABONE
TRIQ IL-MAJJISTRAL
TRIQ IT-TRAMUNTANA
TRIQ GLORMU CASSAR
TRIQ IL-LBIC
TRIQ NOFSINHAR
TRIQ PACIFIKU SCICLUNA
TRIQ IL-PALAZZ TA’ L-ISQOF
TRIQ L-ARCISQOF MIKIEL GONZI
TRIQ IT-TORRI TA’ SAN GWANN
TRIQ IL-KWARTIER
TRIQ ID-DEJQA
TRIQ IL-FOSS TAS-SUR
TRIQ DESAIN
TRIQ IL-KARDINAL FABRIZIO SCIBERRAS

ISLA

ALL STREETS IN ISLA


BORMLA 

ALL STRRETS EXCEPT:
TRIQ RIKKARDU TAYLOR
MISRAH GAVINO GULIA
TRIQ ALESANDRA


MARSASCALA

SQAQ NO. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
TRIQ PJAZZA DUN TARCIS AGIUS
TRIQ IL- GARDIEL
TRIQ MARINA
PJAZZA IL-BAĦĦARA
MIFSUD BONNICI
TRIQ SALINI
TRIQ SANT’ANNA
TRIQ SANT’ ANTNIN (FROM TRIQ IL-BUTTAR UP TO TRIQ IL-GARDIEL)
TRIQ SAN ĠORĠ
TRIQ ZONQOR
ZONQOR POINT
IŻ-ŻONA TA' SAN TUMAS
IŻ-ŻONA TAL-BAJJA TA' SAN TUMAS

MARSAXLOKK

TRIQ DUNCAN (FROM TRIQ SANTA KATERINA UP TO FISHERMAN’S WHARF)
FISHERMAN’S WHARF
TRIQ G. MANISCALCO (FROM SANTA KATERINA UP TO TRIQ WILGA)
TRIQ SANTA KATERINA
TRIQ SAN ĠUŻEPP (FROM TRIQ SANTA KATERINA UP TO FISHERMAN’S WHARF)
TRIQ WILGA (FROM FISHERMAN’S WHARF UP TO TRIQ ABDOSIR)
TRIQ IŻ-ŻEJTUN (FROM TRIQ SANTA KATERINA UP TO FISHERMAN’S WHARF)

MELLIEHA

TRIQ ADENAU
DAWRET IT-TUNNARA
TRIQ DUN BELIN AZZOPARDI
TRIQ GEORGE BORG OLIVIER
TRIQ GHERIEN (FROM TRIQ IS-SALINI L-QODMA UP TO MISRAH THOMAS SPRATT)
TRIQ INGRAW
TRIQ MAGRI
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ IL-MARFA (FROM GORG BORG OLIVIER STREET UP TO TRIQ IL-QAMMIEH)
MISRAH IL-PARROCCA - MELLIEHA
TRIQ IL-PARROCCA  (FROM TRIQ-IL-QALB MQADDSA UP TO  MISRAH IL-PARROCCA)
TRIQ QAMMIEH
TRIQ IL-QARNIT
TRIQ SALVINU VELLA
TRIQ IL-QALB IMQADDSA (FROM MISRAĦ IL-PAROĊĊA UP TO TRIQ ĠORĠ BORG)
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IT-TRILL
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ DUN FRANGISK SCIBERRAS
IL-BAJJA TAL-MELLIEHA
IL-BAJJA TAL-ARMIER
IL-BAJJA TA' PARADISE
IŻ-ŻONA TA' GĦAJN TUFFIEĦA
GOLDEN BAY (RAMLA TAL-MIXQUQA)
IŻ-ŻONA TAL-MARFA
IĊ-CIRKEWWA

SELMUN, MELLIEĦA

SELMUN PALACE AREA

  MDINA
ALL STREETS/AREA IN MDINA

RABAT/MDINA/TA’ QALI

TRIQ IL-KATAKOMBI
TRIQ IL-KBIRA
MISRAH IL-MUSEUM
TRIQ IL-MUSEUM
MISRAĦ IL-PAROĊĊA
IS-SAQQAJJA
ST AUGUSTINE AVENUE
TRIQ SAN PAWL
TRIQ IL-KUNĊIŻŻJONI
TRIQ IR-REPPUBLIKA


TA’ QALI

ALL TA' QALI CRAFTS VILLAGE AREA

SLIEMA/TIGNE’

TRIQ L-ARMERIJA
BISAZZA LANE
TRIQ BISAZZA
TRIQ IL-KATIDRAL
TRIQ IL-KNISJA
TRIQ CRECHE  (UP TO DINGLI STREET)
TRIQ DINGLI
TRIQ DRAGUT
TRIQ DUN KARM PSAILA  (UP TO TRIQ SANTA MARGHERITA)
TRIQ DUN MIKIEL RUA
TIRQ IL-FAWWARA
TIRQ G. FAVA
TRIQ GHAR ID-DUD
TRIQ GHAR IL-LEMBI
TRIQ GINO MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ GORG BORG OLIVIER
TRIQ GRAHAM
TRIQ GUZE HOWARD
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ HUGHES HALLET
IL-PATRUNAT ALLEY
TRIQ KARM GALEA
TRIQ LOCKER
TRIQ LUZJU
TRIQ MANUEL DIMECH
TRIQ MATTHEW PULIS
TRIQ McIVER
TRIQ MILNER
TRIQ MRABAT
TRIQ NAZZARENU
TRIQ NICOLO ISOUARD (UP TO TRIQ DEPIRO)
TRIQ IL-KULLEĠĠ L-ANTIK
TRIQ PACE
QUI-SI-SANA SEAFRONT
TRIQ RUDOLF
TRIQ SACRO CUOR
TRIQ SAN GWANN BOSCO
TRIQ SAN PUBLIUS
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SAVONA
TRIQ SIR A. MERCIECA
TRIQ SIR G BORG
TRIQSIR LUIGI CAMILLERI (UP TO TRIQ IL-VICTORJA)
PJAZZA SANT' ANNA
TRIQ SANT'ANTNIN
TRIQ SAN FRNAĠISK (UP TO TRIQ DEPIRO)
TRIQ SAN PIETRU
TRIQ STELLA MARIS
THE FERRIES
TRIQ THORNTON
TIGNE SEAFRONT
TRIQ TIGNE
TRIQ IT-TORRI
TRIQ VINCENT SCERRI
TRIQ ZIMMERMAN BARBARO
TRIQ ARTURO MERCIECA
WINDSOR TERRACE

ST. JULIAN’S

TRIQ BALL
PJAZZA BALLUTA
TRIQ IL-KNISJA
TRIQ DOBBIE
TRIQ SPINOLA
TRIQ ID-DRAGUNARA
TRIQ ELIA ZAMMIT
TRIQ GEORGE BORG OLIVIER
TRIQ GORT
TRIQ LOURDES
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ IL-MENSIJA
TRIQ PACEVILLE AVENUE
TRIQ IL-QALIET S
TRIQ ROSS
TRIQ S. PRIVITERA
TRIQ SCHREIBER
SPINOLA BAY SEAFRONT AREA
PJAZZA SPINOLA (MISRAĦ IL-QALB IMQADDSA)
TRIQ ST AUGUSTINE
ST GEORGE’S LANE
ST GEORGE’S ROAD
ST GEORGE’S SEAFRONT
TRIQ SAN ĠUŻEPP
TRIQ SANTA RITA
TRIQ ST.ANDREW’S
TRIQ IL-WILGA
TRIQ PROFS WALTER GANADO
IT-TELGHA TA’SAN GILJAN
RAMPA TA’ SAN GILJAN
BAY LANE
TRIQ IL-BAJJA
TREJQET IL-BAJJA
TREJQET ID-DRAGONARA
WESGHET GEORGE PORTANIER
TRIQ ANGELO PULLICINO
TRIQ IL-BAJJA
TRIQ GDIDA FI TREJQET IL-BAJJA
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ B’KARA
TELGHET B’KARA
TRIQ LAPSI
TRIQ WIED GHOMOR
TRIQ FORREST
TRIQ MENSIJA
TRIQ MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ ALFRED GAUCI
TRIQ L V FARRUGIA

SWIEQI

TRIQ ST ANDREW’S (FROM TRIQ M. A. VASSALLI UP TO TRIQ L-IBRAG)
TRIQ IS-SIDRA
TRIQ IL-KEFFA
TRIQ L-IMGHAZEL
TRIQ IL-GWIELAQ
TRIQ L-GHARBIEL
TRIQ ID-DRIS
TRIQ A. M. CASSOLA
TRIQ IL-HEMEL
TRIQ IL-BRAMEL
TRIQ IL-KTAJJEN
TRIQ IS-SIRK
TRIQ IL-GEJZA
TRIQ IS-SWIEQI
TRIQ L-ILQUGH
TRIQ FUQ IL-GONNA
TRIQ L-GHOQOD
TRIQ IR-RONKUN
TRIQ IL-QATTA
TRIQ TA’ L-IBRAG
TRIQ IL-MARBAT

ST. PAUL’S BAY

DAWRET IL-GZEJJER
DAWRET IN-NAWFRAGJU
PLAJJET BOGNOR
RAS IL-QAWRA
SQAQ TAX-XAMA
TELGHET IX-XEMXIJA
TREJQET IL-KULPARA
TREJQET IL-LIXKA
TRIQ ALOFJU WIGNACOURT
TRIQ ANANIJA
TRIQ ANDREW CUNNINGHAM
TRIQ ANNETTO CARUANA
TRIQ BARNABA
TRIQ BARNABA
TRIQ BORDINO
TRIQ BUGIBBA
TRIQ CARMELO DE LUCCA
TRIQ CASSARINO
TRIQ CENSU TANTI
TRIQ DAMASKU
TRIQ DOMENICO DE NIZZA
TRIQ EFESU
TRIQ GARCIA DE TOLEDO
TRIQ GHAWDEX
TRIQ GIUSEPPE DESPOTT
TRIQ GULJU
TRIQ HORATIO NELSON
TRIQ IC-CAGHAQ
TRIQ IC-CERN
TRIQ ID-DOLMEN
TRIQ IL-BAHHARA
TRIQ IL-BAJJA
TRIQ IL-BEKKUN
TRIQ IL-FEKRUNA
TRIQ IL-FLIEGU
TRIQ IL-FREJGATINA
TRIQ IL-FUGASS
TRIQ IL-GANDOFFLI
TRIQ IL-GHABEX
TRIQ IL-GIFEN
TRIQ IL-GLIEBA
TRIQ IL-GWIEBI
TRIQ IL-HADDIELA
TRIQ IL-HALEL
TRIQ IL-HAMSA W GHOXRIN TA JANNAR
TRIQ IL-HARIFA
TRIQ IL-HATAB
TRIQ IL-HGEJJEG
TRIQ IL-KAHLI
TRIQ IL-KAVALLI
TRIQ IL-KAVETTA
TRIQ IL-KLAMARI
TRIQ IL-KONVENTWALI
TRIQ IL-KONVERZJONI
TRIQ IL-KONVERZJONI
TRIQ IL-KONZ
TRIQ IL-KORP TAL-PIJUNIERI
TRIQ IL-KURAZZA
TRIQ IL-LACCI
TRIQ IL-LAMPUKI
TRIQ IL-LUZZU
TRIQ IL-MAJJIERA
TRIQ IL-MASKLI
TRIQ IL-MAZOLA
TRIQ IL-MELH
TRIQ IL-MERLUZZ
TRIQ IL-MISTRA
TRIQ IL-MISTRIEH
TRIQ IL-MOSTA
TRIQ IL-MULETT
TRIQ IL-PAGELL
TRIQ IL-PAPA PAWLU V
TRIQ IL-PORJUNKULA
TRIQ IL-PORT RUMAN
TRIQ IL-PWALES
TRIQ IL-QALA
TRIQ IL-QALB TA' GESU
TRIQ IL-QARNIT
TRIQ IL-QAWRA
TRIQ IL-QROLL
TRIQ IL-VILLEGJATURA
TRIQ IL-WILEG
TRIQ IN-NAKKRI
TRIQ IR-RAMEL
TRIQ IR-REBBIEGHA
TRIQ IR-RIZZI
TRIQ IS-SAJF
TRIQ IS-SAJJIED
TRIQ IS-SIMAR
TRIQ IT-TAFAL
TRIQ IT-TAMAR
TRIQ IT-TARTARUN
TRIQ IT-TEMPESTA
TRIQ IT-TORRI
TRIQ IT-TRILL
TRIQ IT-TRUNCIERA
TRIQ IT-TURISTI
TRIQ IX-XITWA
TRIQ IX-XOLFA
TRIQ IZ-ZERNIEQ
TRIQ J. QUINTINUS
TRIQ JAMES SMITH
TRIQ L-ALKA
TRIQ L-ANKRI
TRIQ L-ARTIKLI
TRIQ L-ARZELL
TRIQ L-ARZNELL
TRIQ LASCARIS
TRIQ L-ERBA' MWIEZEB
TRIQ L-GHAXRA TA' FRAR
TRIQ L-IBHRA
TRIQ L-IMHAR
TRIQ L-IMREJKBA
TRIQ L-IMSELL
TRIQ L-ISKUNA
TRIQ L-ISPONOZ
TRIQ L-ISTAMNAR
TRIQ L-ISTURJUN
TRIQ MARKIZA BUGEJA
TRIQ MONS. ALFREDO MIFSUD
TRIQ NICOLA ARDOINO
TRIQ PADERBORN
TRIQ PARADES
TRIQ PATRI FELIC SAMMUT
TRIQ RADDET IR-ROTI
TRIQ RUGGERO LORIA
TRIQ SALVATORE BORG
TRIQ SAN GLORMU
TRIQ SAN GORG
TRIQ SAN GUZEPP
TRIQ SAN GWANN BATTISTA
TRIQ SAN LUQA
TRIQ SAN MASSIMILJANU KOLBE
TRIQ SAN PAWL
TRIQ SAN PAWL IL-BAHAR
TRIQ SAN TIMOTJU
TRIQ SAN XMUN
TRIQ SANT' ANTNIN
TRIQ SANT' ARISTARKUS
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SIR LUIGI PREZIOSI
TRIQ TA' NAWCIERA
TRIQ TA' ZANDU
TRIQ TAL-BILBEL
TRIQ TONI BAJADA
WESGHA KENNIJA

QRENDI/WIED IŻ-ŻURRIEQ

ALL AREAS IN WIED IZ-ZURRIEQ

VALLETTA

ALL STREETS EXCEPT:
CITY GATE BUS TERMINUS (VJAL RE DWARDU AND VJAL NELSON)
MISRAH IL-HELSIEN
TRIQ PAPA PIJU V
TRIQ L-ORDINANZA (FROM MINN TRIQ IL-REPUBLIKA UP TO TRIQ IL-FRAN)
SANT ‘IERMU
TRIQ MIKIEL ANTON VASSALLI (FROM TRIQ NOFSINHAR UP TO TRIQ MELITA)
TRIQ IT-TEZORERIJA
PJAZZA CASTILJA
IL-FOSS TAL-BELT (FROM TRIQ L-ASSEDJU IL-KBIR UP TO STOCK EXCHANGE)

FLORIANA

TRIQ PINTO
TRIQ IL VITTMI FURJANIZI TAL-GWERRA
XATT L-GHASSARA TAL-GHENEB
TRIQ VINCENZO DIMECH
TRIQ L ASSEDJU L-KBIR (FLORIANA)
TRIQ IL-MALL

COMINO

ALL COMINO

GOZO


GHAJNSIELEM

TRIQ SANT ANTNIN
TRIQ IL-HAMRI

MARSALFORN, ŻEBBUĠ

ALL STREETS/AREAS IN MARSALFORN

MGARR, GOZO

MGARR WHARF
TRIQ MARTINO GARCES
TRIQ MARINA
TRIQ DE VILHENA
TRIQ SANT ANTNIN (FROM TRIQ L-IMĠARR UP TO TRIQ IŻ-ŻEWWIEQA)
TRIQ IR-REBHA
TRIQ MANUEL VILHENA
TRIQ IX-XATT
TRIQ LOURDES
TRIQ IL-HAMRI
TRIQ IZ-ZEWWIEQA
TRIQ L-IMGARR

  RAMLA L-ĦAMRA, XAGĦRA

SAN LAWRENZ

A TAD-DWEJRA
TRIQ IL-ĠEBLA TAL-ĠENERAL (FROM IT-TORRI TAL-ĠEBLA TAL-GENERAL UP TO THE SEA)

VICTORIA, GOZO 

TRIQ DUN KARL BONDI
MISRAH SAN FRANĠISK
TRIQ IL-KASTELL
MISRAĦ SAN ĠORĠ
TRIQ TAHT PUTIRJAL
TRIQ KARLU GALEA
TRIQ UNIVERSITAS
TRIQ IL-KUNSILL CIVIKU

XAGHRA

TRIQ GEBLA TAS-SANSUN
TRIQ GNIEN IMRIK
TRIQ GUZEPPI BAJADA

XLENDI, MUNXAR

ALL STREETS/AREAS IN XLENDI

The Malta Tourism Authority reserves the right to change amend this list as it deems necessary.


Comments

Popular posts from this blog

Paceville mega-projects will generate 2 million cubic metres of construction waste

Malta Housing Authority properties out for sale

Government launches new temporary ground rent redemption scheme