Solar roof rights - Legislation - PQ 22347

Leġislatura XI Kategorija ORAL
Mistoqsija Numru: 22347 Data: 22/12/2010
Seduta: 302 - 18/01/2011 06:00 PM
Seduta Interim:
Titlu: Leġislazzjoni fuq solar roof rights
L-Onorevoli LEO BRINCAT
staqsa lill-Onorevoli GEORGE PULLICINO (Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali):

Jista' l-Ministru jgħid fiex waslet il-leġislazzjoni li kien qed jikkunsidra l-gvern dwar solar roof rights kif kienet issuġġeriet l-Oppozizzjoni Laburista żmien ilu?

Tweġiba:
Jien infurmat li l-qafas legali li jista' jirregola s-solar roof rights għad irid jiġi determinat fil-kuntest ta' liġijiet oħra bħalma huma dawk tal-ippjanar u l-proprjetà privata. Qed isiru laqgħat bejn uffiċjali tal-MRRA u entitajiet oħra għal dan il-għan.

Comments

Popular posts from this blog

Fire safety regulations for apartment blocks to be proposed by CPD in coming weeks

Commercial Property

Small is beautiful - The 1 bedroom market